Kjøpsvilkår


1. Rolig yoga for hvile og søvn - SøvnYoga

2. Less Stress More Happiness - Stressmestring for næringslivet


Innledning:

Jeg ber deg lese nøye gjennom kjøpsvilkårene. Her finner du oversikten over det som er avtalt mellom oss, og som du har gått med på, ved kjøp av produktet Rolig Yoga for hvile og søvn (heretter kalt SøvnYoga) eller kurset Stressmestring for næringslivet (Less Stress More Happiness, heretter kalt LMH).

Avtalen gjelder mellom deg, eller ditt firma, som kjøper og Yellow som selger. Firmaet har organisasjonsnummer 926144626 og representeres av Grete Hjorth Berge.

Dersom du lurer på noe i dette dokumentet ber jeg deg kontakte meg på [email protected].

Viktig:

Hva som gjelder i avtalen og hvordan du bør bruke denne yogasekvensen, for optimalt utbytte.


Betaling, Angrerett og Garanti:

Betaling skjer via bankkort eller kredittkort. Faktura tilsendes fra vår betalingsleverandør Stripe eller Fiken regnskap. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre.

Normal angrerett og 14 dagers angrefrist gjelder for deg som kjøper som forbruker.


Ansvar:

Kjøper forstår at Yellow / Grete Hjorth Berge eller andre i tilknytning, ikke påtar seg ansvar for at ditt resultat oppnås. Yellow forplikter seg ikke til å levere informasjon utover dette produktet, men du er alltid velkommen til å kontakte meg for økt motivasjon til gjennomføring. Jeg ønsker at du skal lykkes, få det bedre og sove godt og redusere ditt stressnivå!

Det er likevel kjøpers plikt å sette seg inn i, gjøre det en kan for å forstå, tilpasse til eget firma og implementere det som læres. Det forventes at kjøper deltar aktivt i programmet for å oppnå resultater.

Yellow kan heller ikke påta seg noe ansvar for treningsskader, overtråkk, fall, kink i rygg, eller lignende, som et resultat av trening utført hjemme. 

Som offentlig godkjent sykepleier har jeg selvsagt taushetsplikt. Dette ligger også i etikken som mindfulness – og yogalærer. Du skal ikke være redd for å spørre om noe du lurer på. Alt er konfidensielt mellom oss.


Programmet:

Produktet Rolig yoga for hvile og søvn / Søvnyoga.

Når du kjøper dette programmet, vil få du umiddelbar tilgang og kan starte å bruke det med en gang.

Det er smart å utføre hele sekvensen de første dagene, da du aktiverer ro og det vil hjelpe deg til å sove bedre. Det er også smart å gjør hele eller deler av dette når du er stresset og sliten, f. eks når du kommer fra jobb.

Jo mer du gjør av disse rolige, hjelpende øvelsene for nervesystemet, jo bedre vil du føle deg og jo lettere vil du kunne sovne.

Et påskrudd nervesystem i stress, kan ikke falle til ro. Det kan et hvilenervesystem, det parasympatiske. Først når du er der, vil kroppen sove. Har du mye kroppslig stress, smerter eller tankestress, må du derfor dedikere noe tid til arbeidet med å roe ned og slappe av, for å sove bedre. Det kan ta litt tid. Vær tålmodig og snill med deg selv.

Produktet Less Stress More Happiness.

Når dere har kjøpt dette programmet, vil få dere få umiddelbar tilgang til hele kursplattformen og kan starte å bruke den med en gang. Du får tilsendt innlogging og lager personlig passord.

Du kan trygt gå i gang med det som frister deg, eller appellerer mest, i din situasjon. Alt er trygt og pedagogisk forklart. Noen starter med yoga, noen med meditasjon, noen litt av hvert.

Det anbefales å se "Velkommen til kurs-video" i modul1. Der får du nærmere instruksjon om progresjon og kursopplegget.

Er du allerede overbelastet og har mye stress, skal ikke dette bli en ny ting på listen. Gi deg selv aksept for at du har hatt/ har det tøft, og gi deg selv en klapp for at du nå tar grep, for å endre din situasjon. Dette er ikke gjort over natten. Men raskt vil du få teknikker og pusteøvelser som stopper stressreaksjoner. Bruk disse, pust, vær snil med deg selv. Du vil få hjelp, du vil bli bedre. Men gi deg selv fremdrift. Dvs. ikke hopp over mange dager. Dette er ferskvare. Hjernen trenger trening, som kroppen, lag deg en minimal treningsdose du kan følge. F. eks 5 minutter meditasjon, 15 minutter yoga hver 2.-3. dag. Da vil du få resultat. Litt hver dag er bedre enn en maraton i uken.

 

Betingelser for bruk:

Programmet i sin helhet er beskyttet av opphavsrett. Kjøper kan ikke bruke programmet, materialet eller deler av produktet på en måte som krenker firmaets rettigheter, eller som ikke er godkjent av firmaet.

Allmenn tilgjengelig informasjon, som hvilke regler som gjelder, står kjøper fritt til å dele videre.

Kjøper har lov til å ta i bruk maler som gis ut i forbindelse med kurset, men det er ikke til annet bruk. Det er altså ikke lov å gi disse til andre, selge dem videre, eller endre dem utover det som er uthevet for endring. Kjøper forstår at ved å gjøre endringer i juridiske maler kan innholdet risikeres å endres, og at kjøper ikke lenger er beskyttet.

Programmet er til personlig bruk. Det vil si at du ikke kan dele påloggingsinformasjon og kursinnhold med andre.


Konfidensialitet:

Deltagelse i programmet medfører at du vil kunne få informasjon om Yellow, andres bedrifter, eller personlige forhold. Dette er strengt forbudt å dele videre og du har taushetsplikt om dette.

Det gjelder selvfølgelig ingen taushetsplikt om dine personlige erfaringer og resultater.


Utsettelse og Avlysning:

Firmaet forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette programmet som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll, og som ikke kunne forutsees. Ved avlysning fra firmaets side vil kursdeltakeren få refundert kursavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltagelse på et senere tidspunkt.


Avslutning av avtalen:

Firmaet kan, dersom det viser seg at kundeforholdet ikke er hensiktsmessig, ved brudd på vilkår, manglende betaling eller brudd på andre bestemmelser nevnt i disse vilkårene (som gjentatte brudd på reglene i Facebookgruppen) avslutte denne avtalen på eget initiativ. Dette innebærer utestengelse fra programmet, utestengelse fra Facebookgruppen og at det ikke gis adgang til deltagelse på Zoom-møter.

Det vil foretas en konkret vurdering på om kursavgift skal refunderes i slikt tilfelle.

Kjøper har ikke adgang til å avslutte avtalen på annet vis enn nevnt øverst under “Betaling, Angrerett og Garanti”.


Force Majeure

Med unntak av plikten til å utføre avtalt betaling, er ingen av partene ansvarlige for manglende overholdelse av sine forpliktelser etter avtalen i en periode hvor parten ikke kan utføre forpliktelsene grunnet hendelser utenfor deres kontroll, som streik, brann, flom eller annen naturkatastrofe, krig eller opprør, cyberangrep og akutt eller alvorlig sykdom.

Dette er forutsatt at den som ikke kan oppfylle sin forpliktelse etter avtalen straks underretter den annen part om situasjonen, og gir tilstrekkelig informasjon til at den andre parten kan vurdere situasjonen og begrense tapet for egen del.

Dersom en slik situasjon oppstår vil som utgangspunkt ikke partene fritas fra forpliktelsene etter avtalen, men oppfyllelsen av dem vil utsettes inntil force majeure- tilstanden opphører. Der tilstanden er langvarig vil selskapet fritas for sin leverings- og erstatningsplikt.


Endringer:

Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på vår nettside knyttet til salg av det aktuelle produktet. Endringer i vilkårene gjelder bare for program som er påbegynt etter at den endrede versjonen er lagt ut på vår nettside.


Klager og krav:

Vi er opptatt av at våre kunder er fornøyd med de tjenestene og programmene vi leverer. Om du som kunde av noen grunn er misfornøyd, ber vi om at vi underrettes så snart som mulig.

Disse vilkårene og alle spørsmål vedrørende programmet reguleres av norsk rett.

Enhver tvist vedrørende vilkårene eller brudd på vilkårene, oppsigelse eller ugyldighet av vilkårene eller andre spørsmål knyttet til programmet, forplikter partene seg til å forsøke å løse på laveste mulige nivå mellom seg. Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.


Kontakt:

[email protected]

Sist endret: 29.9.2023